Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B 1/2012
  • CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMASAN LANTAI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAFETERIA KOLEJ KEDIAMAN DESA JATI, USIM.
  • NRC CONSTRUCTION
  • 47,582.00