Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/K/B 10/2012 KERJA-KERJA PENCUCIAN 2 NOS TANGKI AIR UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/K/B 1/2012 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMASAN LANTAI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAFETERIA KOLEJ KEDIAMAN DESA JATI, USIM.
USIM/SH/B/B1/2011 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATULIS UNTUK STOR PUSAT JABATAN BENDAHARI USIM
USIM/SH/B/B 9/2012 MEMBEKAL , MENGHANTAR, MEMASANG & MENGUJICUBA FLOWCYTOMETER BAGI KEGUNAAN DI MAKMAL PENYELIDIKAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, USIM
USIM/SH/B/B 7/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG KIOSK MUDAH ALIH UNTUK KEGUNAAN USAHAWAN SISWA DI PUSAT KEUSAHAWANAN PELAJAR (PKP)
USIM/SH/B/B 6/2012 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT PUSAT PEMBELAJARAN AKSES TERBUKA GLOBAL (GOAL CENTRE), USIM.
USIM/SH/B/B 5/2012 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG PERABOT UNTUK MAKMAL KAJIAN ARAS 14 DI MENARA B, PANDAN INDAH, USIM CAWANGAN KUALA LUMPUR.
USIM/SH/B/B 49/2012 Membekal, Menghantar Dan Memasang Perisian Virtualization
USIM/SH/B/B 48/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG PERISIAN PANGKALAN DATA BAGI SERVER KEWANGAN, USIM
USIM/SH/B/B 47/2012 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SERVER PANGKALAN DATA KEWANGAN, USIM