Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/B/B 33/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJICUBA NOTEBOOK PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMPUTER STAF JABATAN BENDAHARI, USIM
USIM/SH/B/B 31/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJICUBA MESIN PENGIMBAS KERTAS OMR PUSAT TAMHIDI DAN FAKULTI PERGIGIAN, USIM
USIM/SH/B/B 29/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN RHEOMETER UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI USIM
USIM/SH/B/B 28/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN TEXTURE ANALYZER UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI USIM
USIM/SH/B/B 27/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN CRYPTOGRAPHY UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI USIM
USIM/SH/B/B 24/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJICUBA ALATAN REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT PCR)
USIM/SH/B/B 23/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJICUBA ALATAN BAGI ANALISIS PROKSIMAT
USIM/SH/B/B 22/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJICUBA AKSESORI TAMBAHAN (HEADSPACE & DATABASE WILEY) BAGI ALATAN AGILENT GCMS/MS TRIPPLE QUADRAPOLE MODEL 7000A.
USIM/SH/B/B 21/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJICUBA AKSESORI TAMBAHAN (UATR, KBR SOLID/LIQUID SAMPLE DAN 2D IR) BAGI ALATAN FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR SPECTRUM 100).
USIM/SH/B/B 20/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJICUBA PENCETAK BARCODE DAN PEMBACA BARCODE, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA