Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B 20/2012
  • KERJA - KERJA MEMBUNGKUS, MENGIKAT, MENGANGKUT, MEMINDAH DAN MEMASANG SEMULA KELENGKAPAN DAN PERALATAN PEJABAT DAN MAKMAL DARI BANGUNAN MAKMAL SAINS 6 TINGKAT KE BANGUNAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, USIM
  • PERWAKILAN UTAMA DAN PENGANGKUTAN LORI
  • 60,670.00