Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/P/B11/2018 PERKHIDMATAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN (PENCEGAHAN & PEMBAIKAN) KEMUDAHAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK-BILIK KULIAH, MESYUARAT, SEMINAR, DEWAN-DEWAN KULIAH, DEWAN SENAT, DEWAN TUANKU CANSELOR DAN PUSAT ISLAM SERTA BILIK-BILIK ATAU DEWAN-DEWAN YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH 1 TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B6/2018 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI MESIN PENGIMBAS OMR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK USIM TAHUN 2018
USIM/SH/K/B8/2018 KERJA-KERJA PEMBAIKAN PREMIK JALAN UTAMA DI KAMPUS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/P/B10/2018 KERJA-KERJA MEMERIKSA ,MENYELENGGARA DAN MENGUJI SISTEM PAIP ‘LIQUID PETROLEUM GAS’ (LPG) DAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM ‘KITCHEN HOOD’ SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK TEMPOH 36 BULAN DI BANGUNAN-BANGUNAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA,BANDAR BARU NILAI,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/B/B4/2018 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN OPTOELEKTRONIK UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B8/2018 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN JABATAN BENDAHARI DAN JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/P/B7/2018 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN APLIKASI PENYELESAIAN BACKUP UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/LUPUS/B3/2018 MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI “SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
-TOYOTA UNSER - WLY 5009
USIM/SH/LUPUS/B2/2018 MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI “SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
-MITSUBISHI PAJERO – WJS 5069
USIM/SH/LUPUS/B1/2018 MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI “SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
-BAS ISUZU – WJD 3975