Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/P/B13/2020 PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN STORAN SAN SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI (SMU),UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B12/2020 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN SERTA KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B11/2020 PERKHIDMATAN MENENUN, MENJAHIT, MEMBUAT DAN MENGHANTAR SET JUBAH BAGI MAJLIS KONVOKESYEN KE-18 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B10/2020 PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN BILIK SERVER UTAMA KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B11/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, DAN MENGUJI PERKAKASAN DAN PERISIAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC), UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B9/2020 PERKHIDMATAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK-BILIK KULIAH, MESYUARAT, SEMINAR, DEWAN-DEWAN KULIAH, DEWAN SENAT, DEWAN TUANKU CANSELOR, PUSAT ISLAM SERTA BILIK-BILIK ATAU DEWAN-DEWAN YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B7/2020 PERKHIDMATAN MENGALIH SISTEM PABX DI KAMPUS CAWANGAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA PANDAN INDAH
USIM/SH/K/B18/2020 KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR KABIN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA (FKAB) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI MIZAN PARK, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B8/2020 MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT PEJABAT, MAKMAL, BILIK KULIAH, BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN SERTA PERALATAN MAKMAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN USIM CAWANGAN PANDAN INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN KE BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN USIM, BANDAR BARU NILAI, NGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/K/B7/2020 KERJA-KERJA PEMINDAHAN,PENEMPATAN & PEMASANGAN SALURAN DAN TABUNG GAS BERTEKANAN TINGGI DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA,BANDAR BARU NILAI,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS