Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/B/B9/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, DAN MENGUJI PERISIAN BACKUP DAN REPLIKASI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B2/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG ROLLER BLIND DAN KELENGKAPAN LAIN DI BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/B/B10/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERLESENAN PERISIAN VIRTUALISATION HOST VMWARE, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B8/2020 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH FLUORESCENCE MICROSCOPE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B7/2020 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH MICROPLATE READER 96-WELL UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B6/2020 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH
3SHAPE TRIOS 3 WIRED POD INTRAORAL SCANNER, NEXTDENT 500 3D PRINTER,
E3 3D LAB SCANNER & CAD/CAM SOFTWARE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B5/2020 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH
FREEZE DRYER UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B4/2020 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH
ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZER -80°C UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B6/2020 PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN BERKALA MESIN PENYALIN BILIK CETAK UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/B/B3/2020 MEMBEKAL, MENYULAM DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT (LELAKI) DAN (PEREMPUAN), SHAWL DAN TALI LEHER UNTUK TAARUF PELAJAR BAHARU TAMHIDI SESI AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS