Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B20/2018
  • SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI STORAN COMPELLENT UNTUK SISTEM GOALS, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SYABAS TECHNOLOGY SDN BHD
  • RM 79,900.00