Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B15/2020
  • KERJA SEBUTHARGA PRE BAGI KERJA-KERJA NAIK TARAF BUMBUNG SEDIADA DI BANGUNAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (PAKEJ VI)
  • DALIN CONSTRUCTION & TRADING
  • 196,661.00