Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B21/2020
  • KERJA-KERJA RESTORASI DAN PENYELENGGARAAN SEGERA BAGI 10 UNIT KEDIAMAN DI GLENVIEW VILLA, KOLEJ KEDIAMAN PANDAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • THE OWL TRADING
  • 70,500.00