Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B18/2017
  • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL SISTEM PAM BEKALAN AIR DAN PAM LANSKAP, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
  • MKZ MUKMIN RESOURCES
  • RM 429,534.40