Kenyataan Pembukaan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER TARIKH TUTUP TENDER MAKLUMAT PEMBUKAAN
USIM/T/K/B5/2023 KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN SEDIA ADA SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 21 August 2023 Download
USIM/T/P/B1/2023 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI BANGUNAN-BANGUNAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 10 August 2023 Download
USIM/T/P/B2/2023 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS SPLIT UNIT, VRF, COLD ROOM & FREEZER ROOM DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 09 August 2023 Download
USIM/T/K/B4/2023 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM 'AIR SIDE' PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN-BANGUNAN ZON 2 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 29 March 2023 Download
USIM/T/K/B3/2023 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM 'AIR SIDE' PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN-BANGUNAN ZON 1, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 29 March 2023 Download
USIM/T/K/B2/2023 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DI CENTRAL COOLING SYSTEM NOMBOR 2 & 4 (CCS 2 & CCS 4) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 29 March 2023 Download
USIM/T/K/B1/2023 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DI CENTRAL COOLING SYSTEM NOMBOR 1 & 3 (CCS 1 & CCS 3) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 29 March 2023 Download
USIM/T/K/B4/2022 KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PEMBAIKAN PAGAR SEMPADAN SERTA INFRASTRUKTUR BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 22 September 2022 Download
USIM/T/P/B2/2022 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BAGI TEMPOH 36 BULAN DI BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN 1, ACACIA AVENUE, SUTERA INDAH DAN NILAM COURT UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 20 September 2022 Download
USIM/T/P/B3/2022 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DAN KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN BAGI TEMPOH DUA PULUH ENAM (26) BULAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. 13 September 2022 Download