Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B15/2021
  • KERJA-KERJA PEMBAIKAN AWAM DAN PEMASANGAN PAGAR DI BANGUNAN PENCAWANG ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SGM TWO ENTERPRISE
  • 377,775.00