Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B 44/2012
  • PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON 2, DI SEKITAR KAMPUS USIM.
  • FRH VISION ENTERPRISE
  • 258,960.00