Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/P/B8/2022 PERKHIDMATAN MENENUN, MENJAHIT, MEMBUAT, MEMBAIKI DAN
MENGHANTAR SET JUBAH BAGI MAJLIS
KONVOKESYEN KE-20 TAHUN 2022 UNIVERSITI
SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/K/B6/2022 KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMBEKAL DAN MEMASANG KARPET DI BILIK JAMUAN VIP, PENTAS UTAMA, BILIK KERJA STRACOMM SERTA KERJA-KERJADI DEWAN TUANKU CANSELOR LAIN YANG BERKAITAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/KAFE (FPSK)/P1/2022 PERKHIDMATAN MENGUSAHAKAN KAFETERIA DI BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B7/2022 PEMBAHARUAN PERLESENAN, PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERKAKASAN FIREWALL UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B5/2022 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SELAMA 16 BULAN DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B4/2022 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI (HT) BAGI SKOP OPERASI DAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B6/2022 PERKHIDMATAN PELUPUSAN SW 404 SISA KLINIKAL BERJADUAL / BERKALA DI FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA BAGI TEMPOH SATU TAHUN
USIM/SH/KAFE(Fpg)/P1/2022 PERKHIDMATAN MENGUSAHAKAN KAFETERIA DI BANGUNAN FAKULTI PERGIGIAN (Fpg), UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, KAMPUS PANDAN INDAH, KUALA LUMPUR
USIM/SH/P/B2/2022 PERKHIDMATAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN (PENCEGAHAN & PEMBAIKAN) KEMUDAHAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK-BILIK KULIAH, MESYUARAT, SEMINAR, DEWAN-DEWAN KULIAH, DEWAN SENAT, DEWAN TUANKU CANSELOR DAN PUSAT ISLAM SERTA BILIK-BILIK ATAU DEWAN-DEWAN YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH 1 TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/K/B5/2022 KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN MEKANIKAL PADA SISTEM PENYAMAN UDARA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN