Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/P/B 15/2012 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 12 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL ALAT PENYAMAN UDARA SPLIT UNIT DI ZON 1 UNIT KEJURUTERAAN MEKANIKAL, USIM.
USIM/SH/P/B 14/2012 PERLANTIKAN PENGUSAHA TASKA USIM.
USIM/SH/P/B 13/2012 PELANTIKAN PANEL PERKHIDMATAN MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM PAP DAN PA USIM.
USIM/SH/P/B 12/2012 PELANTIKAN PANEL PERKHIDMATAN MEREKALETAK, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR BLAZER RASMI USIM.
USIM/SH/P/B 10/2012 PERKHIDMATAN PENYELENGGRAAN LANDSKAP SELAMA 12 BULAN DI ZON A DAN ZON B
DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B 1/2012 PEROLEHAN MELANTIK PANEL UNTUK MEMBEKAL, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM PENGAWAL KESELAMATAN.
USIM/SH/K/B 9/2012 KERJA - KERJA SENGGARAAN LAMPU JALAN UTAMA KAMPUS, LAMPU KAWASAN, LAMPU LIMPAH DAN LAMPU KEDUDUKAN TINGGI DI BANGUNAN ZON B, USIM, BBN,NS.
USIM/SH/K/B 8/2012 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN SISTEM PROJEKSI BERINTEGRITI DI DEWAN-DEWAN KULIAH BANGUNAN FKP & FSU , USIM
USIM/SH/K/B 6/2012 KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA(USIM).
USIM/SH/K/B 5/2012 KERJA-KERJA SENGGARAAN PAPAN SUIS BAGI PEPASANGAN VOLTAN RENDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, N. SEMBILAN