Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/B/B26/2021 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI LEARNING SPACE UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, PAKEJ B: SYSTEM DEVELOPMENT AND ENGINEERING CENTRE DAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA
USIM/SH/K/B15/2021 KERJA-KERJA PEMBAIKAN AWAM DAN PEMASANGAN PAGAR DI BANGUNAN PENCAWANG ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B20/2021 KERJA-KERJA SERVIS DAN PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM VAKUM,PEMAMPAT UDARA (AIR COMPRESSOR) DAN HYDRO PNEUMATIC PAM UNTUK FAKULTI PERGIGIAN DI KAMPUS PANDAN INDAH ,USIM
USIM/SH/K/B21/2021 KERJA-KERJA ELEKTRIKAL UNTUK PENEMPATAN LEARNING SPACE DI BANGUNAN FPQS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/K/B18/2021 KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN SEDIADA BAGI PENEMPATAN 'LEARNING SPACE' DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
PAKEJ C : BANGUNAN FPQS (MAKMAL HADIS & MAKMAL TARANUM)
USIM/SH/B/B25/2021 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENAIKTARAF DAN MENGUJI PERKAKASAN SERVER VIRTUALIZATION, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/B/B24/2021 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN CURVE TRACER SYSTEM WITH MULTI-POINT PROBER UNTUK KEGUNAAN JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK, FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/B/B23/2021 - KATIL HOSPITAL MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA PELBAGAI PERALATAN PENGAJARAN MAKMAL KLINIKAL BAGI MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/P/B22/2021 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN 3000PE, 500PE, 300PE DAN PUMPING STATION DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR 1, PUMPING STATION DI KOLEJ GENIUS INSAN DAN PUMPING STATION DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.
USIM/SH/P/B23/2021 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AWAM DI ZON DUA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS