Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/K/B13/2017 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (BMS), SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/K/B18/2017 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL SISTEM PAM BEKALAN AIR DAN PAM LANSKAP, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/K/B15/2017 KERJA-KERJA ELEKTRIKAL UNTUK SISTEM PENYAMAN UDARA DI FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/B/B21/2017 SEBUT HARGA PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEMBAIKI DAN MENGUJI PERKAKASAN DAN KABEL ICT BILIK KOMUNIKASI ARAS 3,4 DAN 5, BANGUNAN MAKMAL PERBAGAI GUNA (MPG) DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B20/2017 PEROLEHAN PERALATAN RAKAMAN VIDEO KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B18/2017 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUHI DAN MENTAULIAH SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS TERPISAH (SPLIT UNIT) DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/K/B9/2017 MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DAN TANGGA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
USIM/SH/B/B17/2017 SEBUT HARGA PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN DAN PERISIAN WIRELESS ACCESS POINT 2017 KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B16/2017 SEBUT HARGA PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) 2017 KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/K/B10/2017 MEMBINA DAN MENYIAPKAN STOR KIMIA TAMBAHAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
allhotgays.com