Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/P/B16/2021 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN SERTA KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI PERGIGIAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, MENARA B, PERSIARAN MPAJ, KAMPUS PANDAN INDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B14/2021 - Western Blot Set (Imager System,Western Blot System, Apparatus) MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA PELBAGAI PERALATAN MAKMAL BAGI MAKMAL DAN MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN,UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B11/2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 12 BULAN BAGI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI BANGUNAN-BANGUNAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/SH/K/B11/2021 KERJA-KERJA ELEKTRIKAL UNTUK MERENTANG KABEL ELEKTRIK BAWAH TANAH 11kV BAGI RING SSU2 DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA,BANDAR BARU NILAI, NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/K/B10/2021 KERJA-KERJA ELEKTRIKAL UNTUK MERENTANG KABEL ELEKTRIK BAWAH TANAH 11kV BAGI RING SSU1 DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA,BANDAR BARU NILAI, NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/B/B10/2021 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH 3SHAPE TRIOS 3 WIRED POD INTRAORAL SCANNER & CAD/CAM SOFTWARE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B9/2021 - TANK FOR LIQUID NITROGEN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK MAKMAL PENYELIDIKAN DAN PERSEDIAAN DI FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/P/B12/2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN APLIKASI PENYELESAIAN PERISIAN BACKUP DAN REPLIKASI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B15/2021 MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA ALAT GANTI FLOWCYTOMETER BLUE LASER MODULE (BD FACS CANTO ll) DI MAKMAL PENYELIDIKAN FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN ,UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/K/B12/2021 KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERALATAN PANEL PENSUISAN VOLTAN TINGGI YANG ROSAK DI PENCAWANG ELEKTRIK NO. 15 DAN FIUS KEPADA MCB UTNUK PANEL PENSUISAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS