Kenyataan Keputusan Tender

Keputusan Tender
  • id
  • USIM/T/B/B1/2014
  • MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT BAGI NAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER USIM TAHUN 2014
  • APPLIED BUSINESS TECHNOLOGIES SDN BHD
  • RM 678,711.00
  • 4-6 MINGGU