Kenyataan Keputusan Tender

Keputusan Tender
  • id
  • TENDER USIM/T/K/B3/2010
  • KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SISTEM PENGHAWA DINGIN, PENGALIHUDARAAN DAN ”BUILDING MANAGEMENT SYSTEM” SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK BANGUNAN DEWAN BESAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
  • KEJURUTERAAN ASTRA SDN BHD
  • 5,389,890.00
  • 68 MINGGU