Kenyataan Keputusan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
USIM/T/B/B4/2020-ITEM 2 ELECTRON ABSORPTION MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/K/B2/2020 MENYIAPKAN BAKI KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B8/2020 SKIM PERLINDUNGAN TAKAFUL BERASASKAN SYARIAH KE ATAS HARTA BENDA, KENDERAAN BERMOTOR, DIRECTORS' & OFFICERS' DAN MEDICAL MALPRACTICE UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/T/B/B4/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/B/B1/2019 - ITEM 9 - FESEM ANALYZER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/B/B3/2020-TRANSMISSION LINES,SOLAR POWER MODULE & RLC LOADS-ITEM NO.1 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B6/2020 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN BERKALA MESIN PENYALIN PEJABAT PENTADBIRAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B7/2020 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BAGI TEMPOH 24 BULAN DI BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN 1, ACACIA AVENUE, NILAM COURT DAN SUTERA INDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B4/2020 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM LIF DAN DUMBWAITER DI KAMPUS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/B/B2/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF PERKAKASAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN SIBER UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS