Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B 6/2012
  • KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA(USIM).
  • MALIDIYAH ENTERPRISE
  • 97,450.00