Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B 21/2014
  • PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP SELAMA 24 BULAN DI SEKITAR BANGUNAN DATARAN SELERA DAN PUSAT KOMERSIAL, KUARTERS KAKITANGAN USIM, BANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, DEWAN BESAR SERTA PUSAT TAMHIDI, DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NILAI, N.SEMBILAN
  • CASSIA INDAH
  • RM 310,299.80