Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B 24/2014
  • SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS HARTA BENDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • MALENE INSURANCE BROKERS SDN BHD
  • RM 480,033.93