Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B20/2015
  • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL DAN PEMBAIKAN KECIL ALAT PENYAMAN UDARA SPLIT UNIT UNTUK TEMPOH 36 BULAN DI ZON 2 UNIT KEJ. MEKANIKAL, UNIIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.
  • ONE KZ RESOURCES SDN BHD
  • 389,256.00