Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B10/2016
  • SEBUTHARGA SKIM LAIN-LAIN PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH ( DIRECTORS & OFFICER LIABILITY, CLINICAL TRIAL INSURANCE, FIDELITY GUARANTEE AND MEDICAL MALPRACTICE ) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
  • RM 154,589.20