Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B9/2016
  • SEBUTHARGA SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS KENDERAAN BERMOTOR UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
  • RM 130,438.54