Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B8/2016
  • SEBUTHARGA SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS HARTA BENDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
  • RM 387,140.94