Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B15/2016
  • KONTRAK KERJA-KERJA OPERASI DAN PENYELENGGARAAN (PENCEGAHAN DAN PEMBAIKAN) KEMUDAHAN SISTEM PROJEKSI BILIK KULIAH, DEWAN KULIAH, BILIK MESYUARAT, BILIK SEMINAR, DEWAN SENAT DAN BILIK-BILIK YANG BERKAITAN SERTA SISTEM AUDIO BAGI BILIK KULIAH, DEWAN KULIAH DAN MAKMAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.
  • NETSINITY SDN BHD
  • 277,772.00