Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B 15/2012
  • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 12 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL ALAT PENYAMAN UDARA SPLIT UNIT DI ZON 1 UNIT KEJURUTERAAN MEKANIKAL, USIM.
  • KHINAS RESOURCES
  • 87,280.00