Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/K/B5/2021
  • KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL SISTEM PAM BEKALAN AIR DAN PAM LANSKAP DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
  • AQILL RESOURCES & SERVICES
  • 451,760.00