Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/B/B14/2021 - Western Blot Set (Imager System,Western Blot System, Apparatus)
  • MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA PELBAGAI PERALATAN MAKMAL BAGI MAKMAL DAN MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN,UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • FIS GLOBAL SDN BHD
  • 177,800.00