Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/B/B20/2021
  • MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI LEARNING SPACE UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, PAKEJ C: FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
  • DANAU DIGITAL SDN BHD
  • 394,660.00