Kenyataan Pembukaan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA MAKLUMAT PEMBUKAAN
USIM/SH/B/B11/2017 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN TEORI FOTONIK UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B10/2017 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN KUASA DAN MESIN ELEKTRIK UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B12/2017 PEMBEKALAN SATU (1) UNIT PROJEKTOR BERKAPASITI BESAR DI DEWAN TUANKU CANSELOR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B14/2017 PERKHIDMATAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN (PENCEGAHAN & PEMBAIKAN) KEMUDAHN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK-BILIK KULIAH, MESYUARAT, SEMINAR, DEWAN-DEWAN KULIAH, DEWAN SENAT, DEWAN TUANKU CANSELOR SERTA BILIK-BILIK ATAU DEWAN-DEWAN YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH 1 TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B9/2017 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT UBATAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B7/2017 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH
DENTAL WORKSTATION C/W HANDPIECE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, USIM.
Download
USIM/SH/P/B13/2017 SKIM PERLINDUNGAN TAKAFUL PELAJAR TEMPATAN DAN MURID PERMATA INSAN Download
USIM/SH/P/B12/2017 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI TINGKAT 8-18, MENARA B, PERSIARAN MPAJ BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KAMPUS PANDAN INDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B11/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI (HT) BAGI SKOP OPERASI DAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI USIM, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B10/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAN SISTEM TELEKOMUNIKASI PBX (PRIVATE BRANCH EXCHANGE) SELAMA SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/K/B8/2017 KERJA-KERJA SENGGARAAN JANAKUASA TUNGGU SEDIA (GENSET) DI BANGUNAN KAMPUS TETAP USIM, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B7/2017 KERJA-KERJA SENGGARAAN LAMPU JALAN UTAMA KAMPUS, LAMPU KAWASAN, LAMPU LIMPAH & LAMPU KEDUDUKAN TINGGI DI BANGUNAN KAMPUS TETAP USIM, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B6/2017 KERJA-KERJA PEMBAIKAN & PEMASANGAN KABEL ‘FIBER OPTIC’ SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN FAKULTI SYARIAH & UNDANG UNDANG KE PUSAT TAMHIDI, DARI KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH KE BALAI PENGAWAL UTAMA DAN DARI DEWAN TUANKU CANSELOR KE BANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR , UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B5/2017 SEBUT HARGA MENAIKTARAF SISTEM EKLINIKAL VERSI 2.0 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B4/2017 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN FREKUENSI RADIO UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B3/2017 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN KUASA DAN MESIN ELEKTRIK UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B8/2017 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN JABATAN, KOLEJ PERMATA INSAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B9/2017 PERKHIDMATAN AGENSI KUTIPAN HUTANG BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/K/B3/2017 RENOVATION WORKS FOR RUKUN ARABI CORNER AT ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA LIBRARY, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B4/2017 KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI RUANG TERBUKA DI KOLEJ KEDIAMAN NILAM COURT, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B6/2017 KERJA-KERJA MEROMBAK RAWAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK SATU (1) UNIT YORK CENTRIFUGAL CHILLER NOMBOR 5 BAGI KEGUNAAN CENTRAL COOLING SYSTEM (CCS 1) DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM), BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B5/2017 PERKHIDMATAN MENYEWA, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA ‘AIR FRESHNER’ DAN ‘SANITARY HYGIENE BIN’ BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KAMPUS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B7/2017 MENENUN, MENJAHIT, MEMBUAT DAN MENGHANTAR SET JUBAH AHLI LPU, AHLI LPU, AHLI SENAT, PROFESOR EMIRITUS, IJAZAH KEHORMAT (DOKTOR FALSAFAH) PHD, SARJANA DAN SARJANA MUDA KONVOKESYEN KE 15 USIM Download
USIM/SH/P/B4/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP SELAMA 7 BULAN DI ZON C (FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN DAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG DAN ZON D (DEWAN KULIAH PUSAT, PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR, TANAMAN KOMPLEKS SUKAN, BANGUNAN JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI DAN TANAMAN TEPI JALAN) DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B1/2017 RENOVATION WORKS FOR RUKUN ARABI CORNER AT ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA LIBRARY, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B2/2017 MEMBEKAL, MEMASANG & MENYIAPKAN PERABOT BUILT-IN (BESI/KAYU) DAN KELENGKAPAN LAIN-LAIN DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B3/2017 SEBUT HARGA PEROLEHAN PEMBAHARUAN PERLESENAN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERISIAN FIREWALL USIM 2017 KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B2/2017 PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PADANG BOLA SEPAK STADIUM, PADANG HOKI, PADANG BOLA SEPAK A DAN B USIM DAN KAWASAN SEKITAR SELAMA 12 BULAN, DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/B/B1/2017 KERJA - KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN SISTEM PENGAGIHAN VIDEO DI DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B1/2017 PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN SAMPAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KAMPUS TETAP DAN KOLEJ KEDIAMAN NILAM COURT UNTUK UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B30/2016 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN SYBASE Download
USIM/SH/K/B12/2016 KERJA-KERJA MENAIK TARAF LURANG (MANHOLE) MASUK UTAMA DI BILIK SERVER BANGUNAN GOAL – ITQAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B29/2016 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH (2) TAHUN LOJI RAWATAN KUMBAHAN 6000PE, 300PE DAN PUMP SUMP DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR 1, USIM Download
USIM/SH/B/B24/2016 MEMBEKAL, MEMASANG, MENAIKTARAF, MENTAULIAH, MENGIMPLEMENTASI DAN MENDOKUMENTASI INFRASTRUKTUR SISTEM GOALS Download
USIM/SH/B/B23/2016 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERKAKASAN DAN PERISIAN TEKNOLOGI SMARTCLASSROOM UNTUK BANGUNAN PPT USIM 2016 Download
USIM/SH/K/B13/2016 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM KEBUK WASAP DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TINGKAT 4 DAN 5 UNTUK FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B25/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI BANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN TERBUKA GLOBAL, TEKNOLOGI IMERSIF DAN JAMINAN KUALITI (GOAL-ITQAN), BANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR DAN PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN. Download
USIM/SH/P/B23/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN. Download
USIM/SH/P/B28/2016 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN 1, ACACIA AVENUE DAN DESA JATI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B27/2016 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN NILAM COURT DAN SUTERA INDAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/P/B24/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI BAUNGUNAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, BENGKEL KEJURUTERAAN, BENGKEL KENDERAAN, TASKA DAN RUMAH KAKITANGAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B22/2016 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON 1 BAGI PERKHIDMATAN SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B21/2016 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON 2 BAGI PERKHIDMATAN SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B26/2016 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP SELAMA 12 BULAN DISEKITAR BANGUNAN DATARAN SELERA DAN PUSAT KOMERSIAL, KUARTERS KAKITANGAN USIM, BANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, DEWAN BESAR SERTA PUSAT TAMHIDI DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B20/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI BANGUNAN FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B18/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI DEWAN TUANKU CANSELOR, KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH, BALAI PENGAWAL DAN BILIK PERSALINAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B17/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI BANGUNAN FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT, DATARAN SELERA DAN PUSAT KOMERSIL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B22/2016 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMBUAT & MEMASANG PERABOT ASRAMA KATEGORI KONTRAK PUSAT BERASASKAN LOGAM UNTUK BANGUNAN ASRAMA KOMPLEKS PERMATA INSAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, N.SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/P/B19/2016 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN DI FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B13/2016 MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT BUILD IN DAN KELENGKAPAN LAIN UNTUK BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN TERAS, DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B21/2016 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH DENTAL WORKSTATION C/W HANDPIECE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, USIM Download
USIM/SH/B/B20/2016 MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN KJELDAHL NITROGEN SYSTEM – DISTILLATION UNIT WITH TITRATOR UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI Download
USIM/SH/B/B19/2016 SEBUT HARGA MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SERVER PANGKALAN DATA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/K/B11/2016 CADANGAN UBAHSUAI 6 UNIT RUMAH TAMU UNIVERSITI DI ACACIA AVENUE (B1-13, B1-14, B1-15, B2-13, B2-14, B2-15), UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/B/B15/2016 MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT PEJABAT KERUSI BERASASKAN KAIN DAN KELENGKAPAN LAIN UNTUK BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN TERAS, DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B16/2016 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH, MENGIMPLEMENTASI DAN MENDOKUMENTASI SERVER DAN PANGKALAN DATA SISTEM EUNDI Download
USIM/SH/P/B16/2016 SKIM PERLINDUNGAN TAKAFUL PELAJAR TEMPATAN SESI AKADEMIK 2016/2017 DAN MURID PERMATA INSAN TAHUN 2017 Download
USIM/SH/P/B15/2016 KONTRAK KERJA-KERJA OPERASI DAN PENYELENGGARAAN (PENCEGAHAN DAN PEMBAIKAN) KEMUDAHAN SISTEM PROJEKSI BILIK KULIAH, DEWAN KULIAH, BILIK MESYUARAT, BILIK SEMINAR, DEWAN SENAT DAN BILIK-BILIK YANG BERKAITAN SERTA SISTEM AUDIO BAGI BILIK KULIAH, DEWAN KULIAH DAN MAKMAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA. Download
USIM/SH/P/B14 /2016 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI BANGUNAN CANSELORI, BANGUNAN UTILITI DAN BANGUNAN CCS1, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/K/B10/2016 CADANGAN UBAHSUAI BANGUNAN RUMAH SAMPAH UNTUK PENEMPATAN SEMENTARA STOR SENJATA PALAPES, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B12/2016 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI BANGUNAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG, DEWAN KULIAH PUSAT 1-4, AMPHITHEATRE DAN TANGGA LALUAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/K/B9/2016 KERJA-KERJA PENAMBAH-BAIKAN CERUN DAN LALUAN AIR AKIBAT HAKISAN DI SEPANJANG PAGAR SEMPADAN KAMPUS USIM, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B11/2016 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA PERKHIDMATAN LAIN YANG BERKAITAN UNTUK 1 UNIT CHILLER DI SYSTEM PENYAMAN UDARA NOMBOR 1 (CCS 1) DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA,BANDAR BARU NILAI,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/B/B12/2016 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN ELEKTRONIK KOMUNIKASI UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B11/2016 SEBUTHARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN KUASA DAN MESIN ELEKTRIK UNTUK KEGUNAAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B8/2016 SEBUTHARGA SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS HARTA BENDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B9/2016 SEBUTHARGA SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS KENDERAAN BERMOTOR UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B10/2016 SEBUTHARGA SKIM LAIN-LAIN PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH ( DIRECTORS & OFFICER LIABILITY, CLINICAL TRIAL INSURANCE, FIDELITY GUARANTEE AND MEDICAL MALPRACTICE ) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B10/2016 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERALATAN GIMNASIUM DI PUSAT SUKAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/K/B8/2016 KERJA-KERJA ELEKTRIKAL BAGI CADANGAN MEMBINA 2 UNIT PEJABAT DAN 1 UNIT RUMAH UNTUK TUJUAN KAJIAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B6/2016 CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT PEJABAT DAN 1 UNIT RUMAH UNTUK TUJUAN KAJIAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, 71800 NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/B/B8/2016-1 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B9/2016 PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENDOKUMENTASI BAGI TAMBAHAN LESEN PERISIAN QLIKVIEW Download
USIM/SH/K/B7/2016 KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/P/B7/2016 CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PBX (PRIVATE BRANCH EXCHANGE) SELAMA SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN. Download
USIM/SH/P/B6/2016 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI (HT) BAGI SKOP OPERASI DAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN. Download
USIM/SH/P/B4/2016 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KOLEJ PERMATA INSAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/P/B5/2016 MENENUN, MENJAHIT, MEMBUAT DAN MENGHANTAR SET JUBAH PENGERUSI LPU, AHLI LPU, AHLI JKPU, AHLI SENAT, PROFESOR EMIRITUS, IJAZAH KEHORMAT (DOKTOR FALSAFAH), JUBAH AKADEMIK, PHD, SARJANA DAN SARJANA MUDA SERTA SELIMPANG KELAS PERTAMA KONVOKESYEN KE EMPAT BELAS USIM Download
USIM/SH/B/K5/2016 KERJA-KERJA SENGGARAAN LAMPU JALAN UTAMA KAMPUS, LAMPU KAWASAN, LAMPU LIMPAH DAN LAMPU KEDUDUKAN TINGGI DI BANGUNAN KAMPUS TETAP, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B4/2016 KERJA-KERJA SENGGARAAN JANAKUASA TUNGGU SEDIA (GENSET) DI BANGUNAN KAMPUS TETAP, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TEMPOH 12 BULAN. Download
USIM/SH/B/B7/2016 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG & MENGUJI SET PERKAKASAN DAN PERISIAN VIDEO CONFERENCE BANGUNAN CANSELORI UNTUK UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B3/2016 PEROLEHAN PEMBAHARUAN PERLESENAN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERISIAN FIREWALL USIM 2016 KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/P/B2/2016 PEROLEHAN PEMBAHARUAN PERLESENAN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERKAKASAN & PERISIAN LINK CONTROLLER USIM 2016 KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B6/2016 SEBUT HARGA PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI WEBFILTERING & BANDWIDTH MANAGEMENT KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B5/2016 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL SUMBER TERBUKA UNTUK PERPUSTAKAAN USIM 2016 Download
USIM/SH/P/B1/2016 PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PADANG BOLA SEPAK STADIUM, PADANG HOKI, PADANG BOLA SEPAK A DAN B USIM DAN KAWASAN SEKITAR SELAMA 12 BULAN, DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/K/B3/2016 KERJA-KERJA PENDAWAIAN DAN PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK MAKMAL KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (FST) FASA 2 DI BANGUNAN STOR PUSAT, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B2/2016 CADANGAN KERJA UBAHSUAI BANGUNAN STOR PUSAT UNTUK PENEMPATAN BENGKEL KEJURUTERAAN, JABATAN KEJURUTERAAN, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/B/B2/2016 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN SYBASE Download
USIM/SH/B/B1/2016 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENDOKUMENTASI SERVER DAN STORAN BAGI PROJEK USIM CLOUD, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/K/B33/2015 CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI GARAJ KENDERAAN DI PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK PENEMPATAN SEMENTARA BENGKEL SENIBINA, FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI, UNIVERISITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/P/B 22/2015 SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS KENDERAAN BERMOTOR UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM). Download
USIM/SH/K/B25/2015 KERJA-KERJA MEMASANG AWNING DAN JERIJI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KUARTERS STAFF, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/K/B26/2015 KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMASANG MONSOON DRAIN DAN SEBAHAGIAN PAGAR SEMPADAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/K/B29/2015 KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI GELANGGANG BOLA TAMPAR, BOLA JARAING DAN TENIS DI KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/B/B23/2015 KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM ENTERPRISE CONTACT CENTER SERTA KERJA LAIN BERKAITAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN DI BANGUNAN CANSELORI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/B/B35/2015 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJICUBA DAN MENTAULIAH DENTAL WORKSTATION C/W HANDPIECE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, USIM. Download
USIM/SH/B/B34/2015 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENDOKUMENTASI SERVER DAN STORAN BAGI PROJEK USIM CLOUD, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Download
USIM/SH/K/B21/2015 KERJA-KERJA MEMBAIKI KEBOCORAN TINGKAP JENIS CURTAIN WALL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download
USIM/SH/K/B22/2015 KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN 300PE SERTA KERJA BERKAITAN SELAMA DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN Download