Kenyataan Keputusan Tender

Keputusan Tender
  • id
  • USIM/T/P/B1/2023
  • PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI BANGUNAN-BANGUNAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
  • ASHRAF VENTURE
  • 2,020,200.00
  • 36 BULAN