Kenyataan Keputusan Tender

Keputusan Tender
  • id
  • USIM/T/P/B6/2017
  • SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS HARTA BENDA, KENDERAAN BERMOTOR DAN LAIN-LAIN PERLINDUNGAN (DIRECTORS’ & OFFICERS’ LIABILITY AND MEDICAL MALPRACTICE) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
  • RM 999,422.70
  • 24 BULAN