Kenyataan Keputusan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
USIM/T/B/B1/2019 - ITEM 1 - FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS -
USIM/T/P/B2/2019 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN WIRELESS KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM), NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/T/K/B2/2019 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DI CENTRAL COOLING SYSTEM NOMBOR 1, 2 & 3 (CCS 1, CCS 2 & CCS 3) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN.
USIM/T/K/B1/2019 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN DAN PEMBAIKAN KECIL ALAT PENYAMAN UDARA SPLIT UNIT, VRV, VRF, COLD ROOM & FREEZER ROOM DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B1/2019 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR KOLEJ PERMATA INSAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/K/B3/2018 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM 'AIR SIDE' PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN-BANGUNAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B2/2018 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI BANGUNAN KAMPUS TETAP UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B6/2017 SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERASASKAN SYARIAH KE ATAS HARTA BENDA, KENDERAAN BERMOTOR DAN LAIN-LAIN PERLINDUNGAN (DIRECTORS’ & OFFICERS’ LIABILITY AND MEDICAL MALPRACTICE) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/T/K/B2/2017 KERJA-KERJA SERVIS DAN MENYELENGGARA SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN SELAMA 12 BULAN DI BANGUNAN CENTRAL COOLING SYSTEM NOMBOR 1, 2 & 3 (CCS 1, CCS 2 & CCS 3), UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B5/2017 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KAMPUS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS