Kenyataan Keputusan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
USIM/T/P/B1/2016 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR KOLEJ PERMATA INSAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/B/B1/2015 MENAIKTARAF, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJITERIMA, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA INFRASTRUKTUR BILIK SERVER PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA. BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/T/K/B2/2015 MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN TERAS DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN SECARA REKA DAN BINA DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/T/K/B1/2015 KERJA - KERJA MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN ELEKTRIK 11KV SEDIADA KEPADA 33KV SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN SECARA REKA DAN BINA DI BANGUNAN PENCAWANG PEMBAHAGI UTAMA (PPU) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B2/2014 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DAN KERJA- KERJA BERKAITAN SELAMA 12 BULAN DI CENTRAL COOLING SYSTEM NOMBOR 1,2&3(CCS1,CCS2&CCS3) DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/T/K/B6/2014 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH KERJA - KERJA SISTEM ELEKTRIK, TELEFON, ICT, SIARAYA DAN CCTV SERTA LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN BAGI BANGUNAN PUSAT ISLAM DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B1/2014 PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BAS PELAJAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/T/K/B 2/2014 MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PUSAT ISLAM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/B/B1/2014 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT BAGI NAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER USIM TAHUN 2014
USIM/T/K/B1/2014 KERJA- KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PAGAR SEMPADAN KAMPUS DAN LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.