Kenyataan Keputusan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
USIM/T/B/B 1/2013 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MENGUJI PERKAKASAN ICT KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.
TENDER USIM/T/K/B4/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK BANGUNAN DEWAN BESAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TENDER USIM/T/K/B3/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SISTEM PENGHAWA DINGIN, PENGALIHUDARAAN DAN ”BUILDING MANAGEMENT SYSTEM” SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK BANGUNAN DEWAN BESAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
USIM/T/P/B2/2012 PEROLEHAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERKHIDMATAN MENAIKTARAF KAPASITI TALIAN INTERNET UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) DAN INTEGERASI IPVPN KAMPUS PANDAN INDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/T/P/B1/2012 Perkhidmatan Penyewaan Dan Pengurusan Mesin-Mesin Pejabat Serta Kerja-Kerja Penyelenggaraan Berkala Mesin Penyalin Pejabat Pentadbiran Universiti Sains Islam Malaysia