Kenyataan Pembukaan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER TARIKH TUTUP TENDER MAKLUMAT PEMBUKAAN
USIM/T/P/B7/2020 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BAGI TEMPOH 24 BULAN DI BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN 1, ACACIA AVENUE, NILAM COURT DAN SUTERA INDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
07 September 2020 Download
USIM/T/P/B4/2020 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM LIF DAN DUMBWAITER DI KAMPUS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 12 August 2020 Download
USIM/T/B/B2/2020 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF PERKAKASAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN SIBER UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 20 July 2020 Download
USIM/T/P/B5/2020 PEROLEHAN SECARA SEWA BELI BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF PERKAKASAN WEBFILTERING DAN BANDWIDTH MANAGEMENT DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 02 July 2020 Download
USIM/T/P/B2/2020 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SELAMA 36 BULAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 17 March 2020 Download
USIM/T/P/B1/2020 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP SELAMA 36 BULAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 17 March 2020 Download
USIM/T/K/B1/2020 KERJA-KERJA PENGGANTIAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN MODUL HI-KLEEN BERKAPASITI 3,000 PE SEDIADA KEPADA MODUL KONKRIT BERTETUALANG EXTENDED AERATION BERKAPASITI 3,000 PE DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 25 February 2020 Download
USIM/T/K/B3/2019 Kerja-Kerja Penggantian Loji Rawatan Kumbahan Modul Hi-Kleen Berkapasiti 3,000 PE Sediada Kepada Modul Konkrit Bertetulang Extended Aeration berkapasiti 3,000 PE dan Lain-Lain Kerja berkaitan di Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 22 October 2019 Download
USIM/T/B/B1/2019 - ITEM 1 - FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PELBAGAI PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS - 03 July 2019 Download
USIM/T/P/B2/2019 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN WIRELESS KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM), NILAI, NEGERI SEMBILAN 10 June 2019 Download