Kenyataan Pembukaan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER TARIKH TUTUP TENDER MAKLUMAT PEMBUKAAN
USIM/T/P/B1/2012 Perkhidmatan Penyewaan Dan Pengurusan Mesin-Mesin Pejabat Serta Kerja-Kerja Penyelenggaraan Berkala Mesin Penyalin Pejabat Pentadbiran Universiti Sains Islam Malaysia 10 October 2012 Download
TENDER USIM/T/K/B3/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SISTEM PENGHAWA DINGIN, PENGALIHUDARAAN DAN ”BUILDING MANAGEMENT SYSTEM” SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK BANGUNAN DEWAN BESAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 30 June 2010 Download
TENDER USIM/T/K/B4/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK BANGUNAN DEWAN BESAR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 26 June 2010 Download
allhotgays.com