Kenyataan Pembukaan Tender

Search:
NO. TENDER
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER
NO. TENDER NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN TENDER TARIKH TUTUP TENDER MAKLUMAT PEMBUKAAN
USIM/T/K/B7/2016 Kerja-kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Sistem "Extra Low Voltage" Dan Sistem Teknologi Maklumat & Komunikasi Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Untuk Bangunan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 08 February 2017 Download
USIM/T/K/B6/2016 Kerja-kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Sistem Bekalan Elektrik Voltan Tinggi Dan Voltan Rendah Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Untuk Bangunan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 08 February 2017 Download
USIM/T/K/B5/2016 Kerja-kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Sistem Lif Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Untuk Bangunan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 06 February 2017 Download
USIM/T/K/B4/2016 Kerja-kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Sistem Pencegah Kebakaran Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Untuk Bangunan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 06 February 2017 Download
USIM/T/K/B3/2016 Kerja-kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Sistem Penyaman Udara, Pengalihudaraan Dan "Building Management System" Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Untuk Bangunan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 06 February 2017 Download
USIM/T/K/B2/2016 Membina Dan Menyiapkan Bangunan Fakulti Pengajian Bahasa Utama Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus 16 January 2017 Download
USIM/T/K/B1/2016 MEMBEKAL DAN MEMASANG PAIP HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) CLASS PN10 MENGGUNAKAN KAEDAH STEERABLE TRENCHLESS METHOD (DIRECTIONAL BORING) UNTUK KERJA - KERJA MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN ELEKTRIK 11KV SEDIA ADA KEPADA BEKALAN ELEKTRIK 33KV DARI PENCAWANG MASUK UTAMA MESAHILL KE PENCAWANG MASUK UTAMA UNIVERISITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. 22 December 2016 Download
USIM/T/P/B2/2016 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN PEJABAT PENTADBIRAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 03 November 2016 Download
USIM/T/P/B1/2016 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR KOLEJ PERMATA INSAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 28 March 2016 Download
USIM/T/B/B1/2015 MENAIKTARAF, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJITERIMA, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA INFRASTRUKTUR BILIK SERVER PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA. BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN 03 November 2015 Download