Kenyataan Keputusan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
USIM/SH/B/B4/2016 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMBUAT & MEMASANG PERABOT MAKMAL DI STOR PUSAT UNTUK PENEMPATAN MAKMAL KEJURUTERAAN BAGI FASA 2, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN
USIM/SH/B/B3/2016 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN TILAM SINGLE (JENIS HIGH RESILIENT FOAM) UNTUK KEGUNAAN PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN SUTERA INDAH, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B17/2020-ITEM 3 - REAL TIME PCR MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA ‘ISIMULATE ALSi’ , ’INJECTION AND BLOOD SAMPLING MODULE’, ‘REAL TIME PCR ’ DAN ’FREEZER -800c’ BAGI MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN ,UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B17/2020- ITEM 2- INJECTION AND BLOOD SAMPLING MODULE MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA ‘ISIMULATE ALSi’ , ’INJECTION AND BLOOD SAMPLING MODULE’, ‘REAL TIME PCR ’ DAN ’FREEZER -800c’ BAGI MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN ,UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B17/2020 ITEM 4 FREEZER -80C' MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJICUBA ‘ISIMULATE ALSi’ , ’INJECTION AND BLOOD SAMPLING MODULE’, ‘REAL TIME PCR ’ DAN ’FREEZER -800c’ BAGI MAKMAL KEMAHIRAN KLINIKAL DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN ,UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
USIM/SH/B/B 45/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJICUBA DAN MENYEDIAKAN PERALATAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI (WALKIE TALKIE DAN REPEATER), USIM
USIM/SH/B/B 4/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG RUANG PAMERAN BAGI TUJUAN PAMERAN ITEX 2012, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA BERKONSEPKAN ”MODERN ISLAMIC”.
USIM/SH/B/B 36/2012 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG & MENGUJI SISTEM PERKAKASAN KESELAMATAN CCTV BANGUNAN BARU PUSAT TAMHIDI, USIM
USIM/SH/B/B 34/2012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG & MENGUJI PERKAKASAN KOMPUTER UNTUK DEWAN KULIAH BANGUNAN BARU PUSAT TAMHIDI, USIM
USIM/SH/B/B 32/2012 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERKAKASAN & PERISIAN KOMPUTER UNTUK MAKMAL DEWAN KULIAH DAN KAKITANGAN AKADEMIK USIM