Panduan Pengguna

Laman ini disediakan bagi memudahkan pihak pembekal untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan iklan penawaran tender dan sebutharga semasa.


PAPARAN MAKLUMAT TENDER / SEBUTHARGA

Maklumat yang boleh diperolehi adalah seperti berikut:

TENDER:

SEBUTHARGA:

 

PANDUAN CARIAN MAKLUMAT TENDER / SEBUTHARGA

1. Klik pada kenyataan tender / sebutharga

2. Klik pada ikon "Filter"

3. Buat carian dengan memasukkan teks carian pada medan yang disediakan

 

MUAT TURUN  IKLAN

Klik pada "Download"

Pastikan PC anda telah dipasangan dengan Acrobat Reader untuk membuka file iklan tender / sebutharga. Klik di sini jika masih tiada;

get.adobe.com/reader/

 

PENDAFTARAN SYARIKAT

Untuk menyertai sebutharga USIM, health pembekal mestilah berdaftar dengan Jabatan Bendahari: