Kenyataan Pembukaan Sebutharga

Search:
NO. SEBUTHARGA
NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA
NO. SEBUTHARGA NAMA PEROLEHAN / BUTIRAN TAWARAN SEBUTHARGA MAKLUMAT PEMBUKAAN
USIM/SH/P/B2/2020 PERKHIDMATAN SELIAAN JURUTERA PENYELIA ELEKTRIK UNTUK PEPASANGAN SISTEM ELEKTRIK, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Download
USIM/SH/P/B1/2020 PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN BAGI STORAN SAN (STORAGE AREA NETWORK) UNTUK SISTEM GOALS, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B22/2019 KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK SEDIADA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT DAN FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH KEPADA ‘SMART LEARNING SPACE’, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B21/2019 KERJA-KERJA SENGGARAAN JANAKUASA TUNGGU SEDIA (GENSET) UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI BANGUNAN KAMPUS TETAP, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B32/2019 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN AGENSI KUTIPAN HUTANG BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B31/2019 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN NAIB CANSELOR, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B30/2019 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN GUNASAMA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/B/B23/2019 SEBUTHARGA PENGGANTIAN PERALATAN YANG ROSAK UNTUK KEMUDAHAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI DEWAN KULIAH SEDERHANA (DKS) 1.1 & 1.2 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI DAN DEWAN KULIAH PUSAT (DKP) 1 & 2, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/K/B20/2019 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI (HT) BAGI SKOP OPERASI DAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN UNTUK TEMPOH 12 BULAN DI USIM, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download
USIM/SH/P/B27/2019 SEBUT HARGA PEROLEHAN PEMBAHARUAN PERLESENAN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERKAKASAN DAN PERISIAN WIRELESS USIM 2019 KAMPUS NILAI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Download