Kenyataan Keputusan Sebutharga

Keputusan Sebutharga
  • id
  • USIM/SH/P/B13/2020
  • PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN STORAN SAN SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI (SMU),UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • SYABAS TECHNOLOGIES SDN BHD
  • 92,090.00